spinning_thumbnailOp dinsdag 11 december 2012 is in het Sportcentrum van het Walterboscomplex de 4e sponsor spinningmarathon voor de Stichting Het Goede Doel gehouden.

Ondanks de recessie is er is een recordbedrag opgehaald. Zelfs het eerder gemelde bedrag van 5.304 Euro is nog verhoogd door enkele donaties tot 5.477,68 Euro. Hierbij nogmaals dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen. Naast de drie personen die het meeste geld hebben opgehaald gaat ook veel dank uit naar overige dertigtal spinners. Hierbij een indruk over de verdeling van het binnengekomen geld.

000-100 Euro 15 personen
100-200 Euro 5 personen
200-300 Euro 5 personen
300-400 Euro 1 personen
400-500 Euro 1 personen
500-600 Euro 1 personen
600-700 Euro 0 personen
700-800 Euro 2 personen

Zoals eerder aangegeven wordt het geld evenredig over de doelen Theo de Wit, SOSOI en Mansuar verdeeld.