Het ontstaan

Begin 1995 hebben een aantal medewerkers van het toenmalige Projectenburo gemeend iets te moeten doen voor kansarme kinderen in de derde wereld. Dit heeft geresulteerd in het adopteren van een kind via Plan Nederland (het voormalige Foster Parents). Uitgangspunt was dat voor ieder (volgend) kind steeds 12 personen nodig zijn die zich committeren voor een bedrag van € 1,80 per maand. Dit resulteert in de benodigde € 21,50 per kind.
Mede door de opheffing van het Projectenburo in 1996 is door een aantal toenmalige medewerkers gezocht naar een bredere vorm van ondersteuning.
Begin 1998 heeft dit geresulteerd in de oprichting van de stichting “Het Goede Doel”.
Meer informatie over deze kinderen kunt u vinden onder de pagina “de Kinderen“.

Indien donateurs de mappen, die de stichting van de kinderen bijhoudt, willen inzien kunnen deze contact opnemen met de bestuursleden van de stichting (zie stichtingsinfo op deze site).

Wat is Plan Nederland

Plan Nederland (aangesloten bij PLAN International) is een internationale humanitaire, op het kind gerichte ontwikkelingsorganisatie, zonder banden met religie, politiek of overheden. Financiele adoptie vormt de basis van de organisatie. Plan Nederland streeft naar blijvende verbeteringen in het leven van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden door :

  • kansarme kinderen, hun familie en hun gemeeschap in staat te stellen in hun basisbehoeften te voorzien en hun mogelijkheden te vergroten om te participeren in en te profiteren van hun samenleving.
  • Het laten ontstaan van een relatie om begrip en saamhorigheid te bereiken tussen mensen uit verschillende culturen en landen.
  • Het nastreven van de rechten en belangen van kinderen waar ook ter wereld.

Men richt zich daarbij op vijf gebieden : gezondheidszorg, onderwijs, leefomgeving, inkomensverbetering en communicatie. Na onderling overleg kiezen de mensen in een woongemeenschap de projecten uit waarna Plan International zijn medewerking verleent. De benodigde gelden worden door de maandelijkse donaties en/of adoptie van bepaalde projecten bijeen gebracht.